ПРАВИЛНИК

28. МЕЂУНАРОДНОГ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА БЕОГРАДА
,,ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“ 2014
 1. Шаховски савез Београда у сарадњи са хотелом Центар Балашевић, а под покровитељством Скупштине града Београда, организује од 24. новембра до 02. децембра 2014. године 28. Међународно отворено првенство Београда у шаху  - ,,Трофеј Београда“ 2014.
 2. Турнир се одржава у хотелу:  Центар Балашевић у Раковици, улица Мишка Крањца 17/а.
 3. Право учешћа имају сви заинтересовани из земље и иностранства, без обзира на титулу и рејтинг, ако испуне услове из расписа за турнир.
 4. Турнир се игра по ФИДЕ Правилима шаха.
 5. Игра се 9 кола по швајцарском систему, ФИДЕ варијанта, компјутерско паровање (програм Swiss-Manager).
 6. Темпо игре је 90 минута за 40 потеза, а затим 30 минута по играчу до краја партије уз додатак од 30 секунди за сваки завршени потез почевши од првог.
 7. Турнир се рејтингује код ФИДЕ и категорише по Правилнику о категоризацији ШСС.
 8. Свечано отварање турнира одржаће се 24. новембра 2014. године у 16.30 часова, а проглашење коначног пласмана и додела награда је 02. децембра 2014. године у 20.00 часова.
 9. Редовна кола играју се сваког дана од 17.00-22.00, осим последњег, деветог кола које почиње у 14.00 часова. Дозвољено кашњење играча на партију је 30 минута од заказаног времена за почетак кола.
 10. По завршетку партије оба играча су дужна да предају формулар судији и да пријаве резултат. Играч који не поштује овај члан може бити искључен са турнира.
 11. Одлагање партија није дозвољено. Играч који изгуби партију контумацијом (због неоправданог недоласка на партију) брише се из даљег такмичења. Играч који напушта турнир из оправданих разлога дужан је да то пријави судији.
 12. Судије турнира су : Драган Бабић ИА главни судија - уједно врши и паровање, Божидар Петровић ИА,Марија Лукић ИА, Јири Копта ФА судија.
 13. Одлуке судија су извршне, а на евентуални усмени приговор, коначну одлуку доноси главни судија. На одлуку главног судије, може се уложити жалба турнирском одбору одмах по завршетку партије, а најкасније 15 минута по завршетку кола. Жалба се у писменој форми, улаже преко главног судије турнира, са уплатом таксе од 6.000,00 динара у готовом. У случају усвајања жалбе, уплата се враћа подносиоцу. Турнирски одбор дужан је да своју одлуку саопшти најкасније 1 сат пре почетка следећег кола.
 14. Турнирски одбор сачињавају: председник: велемајастор Бошко Абрамовић, интернационални мајстор Оленин Николај и интернационални мајстор Небојша Илијин, а  заменици су:   Миланко Никола и Јири Новак.
 15. Победник турнира је играч који освоји највећи број поена. У случају деобе места одлучују следећи додатни критеријуми: 1) Медиан Бухолц (-1 најслабији резултат), 2) Бухолц, 3) Сонеборн-Бергер, 4) већи број победа и 5) жреб.
 16. Организатор турнира је припремио већи број новчаних награда. Број новчаних награда као и њихова вредност, како редовних тако и специјалних, биће објављене у посебном прилогу (Анексу), а који чини саставни део овог Правилника.
 17. У случају деобе места редовне награде се деле по Хортовом систему, а специјалне награде (нису дељиве) , додељују се према додатним критеријумима (члан 17). Један играч не може освојити награде по више основа и припада му увек већа награда. Играчи који претендују за специјалну омладинску награду (омладинци/ке до 14 година, годиште 2000. и млађи) у обавези су да преко судије турнира, доставе организатору своје личне податке. Подаци се морају доставити у писаној форми, најкасније до почетка последњег кола. За не благовремно достављање података, организатор не сноси одговорност за не додељивање награде.
 18. Без одобрења главног судије, играчу је забрањено да у простору за игру има мобилни телефон или неко друго средство комуникације, осим ако су они у потпуности искључени. У сали за игру је забрањено пушење, анализирање партија и уношење алкохола.
 19. Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских правила, одлуку доноси главни судија на основу важећих правила.
 20. Овај Правилник је прописао организатор, а учесници ће са истим бити упознати пре почетка првог кола. Повлачењем првог потеза учесници дају сагласност са Правилником и у обавези су да га поштују.

 

 

Београд 01. новембар 2014.                                                              Шаховски савeз Београда