Šahovski savez Beograda organizuje, Ekipno omladinsko prvenstvo Beograda za 2017. godinu. Prvenstvo se igra od 27.-28. avgusta 2017. godine u hotelu ,,Slavija,,.

Pogledati raspis: >>>    Pogledati izveštaj: >>>

avgust 27, 2017

OMLADINSKO EKIPNO PRVENSTVO BEOGRADA

Šahovski savez Beograda organizuje, Ekipno omladinsko prvenstvo Beograda za 2017. godinu. Prvenstvo se igra od 27.-28. avgusta 2017. godine u hotelu ,,Slavija,,. Pogledati raspis: >>>    Pogledati izveštaj: >>>
avgust 25, 2017

„BULEVAR ŠAHA“

Pogledati saopštenje: >>>
avgust 21, 2017

MEMORIJAL NIKOLA KARAKLAJIĆ

Ovogodišnji Memorijal ,,Nikola Karaklajić,, se organizuje u vremenu od 21.-25. avgusta 2017. godine na Mašinskom fakultetu. Raspis omladinci: >>>        Raspis pioniri: >>>