Дужност председника ШСБ обављао је од 13.03.1982.-09.04.1983. У два мандата (у периоду 1981-1989) био је члан Председништва ШСБ. Председник Шаховског савеза Србије био је 1985-1987 године, а члан Конференције Шаховског савеза Југославије од 1985-1989. године. Пружио је велики допринос у раду стручних тела ШСБ, а посебно Шаховске школе ШСБ. Био је истакнути правник и синдикални функционер.