Седиште Шаховског савеза Београда – Градски Центар за физичку културу (стари ДИФ)

Педесетих година прошлог века у Београду није постојала посебна градска шаховска организација која би се плански и организовано бавила развојем и унапређењем шаха.Пошто се осећала потреба, бројни шаховски радници основали су 15. јуна 1957. године Шаховски савез Београда, на челу са предедником Војином Ђурашиновићем – Костјом и секретаром Славољубом Ивковићем.
Организујући поред осталод од 1958. године београдске фестивале поводом Октобарске прославе ослобођења града, шаховски радници окупљени у Шаховском савезу Београда, доказали су да су способни и спремни да организују и највећа светска такмичења, као што су то уосталом показали и у каснијем периоду. Највећи домети београдског шаха као и укупан развој шаха у старој Југославији, Србији и Црној Гори, и садашњој Републици Србији нераздвојно су повезани са укупним деловањем Шаховског савеза Београда.

Београдска организација, као највећа организација у земљи, била је и остала окосница српског врхунског и аматерског шаха, главни покретач и реализатор свих значајнијих акција у шаху и успешни организатор највећих домаћих и међународних шаховских приредби.

Amblem Saveza

Велике су заслуге Шаховског савеза Београда, што је Београда изборио статус друге светске метрополе и што је шах дао значајан допринос афирмацији и угледу Београда и Републике Србије у свету.Међу председницима Шаховског савеза Београда било је људи различитих професија, али су сви они имали заједничку црту: љубав према шаху. Били су прави ентузијасти који су шаху посветили добар део свог слободног времена. Много напора је уложено да би шаховска организација напредовала и развијала се. Свако од њих је оставио трага у настојањима да се шах у Београду унапреди.

У новом миленијуму, ери компјутера и интернета, Шаховски савез Београда увидео је неопходност постојања интернет сајта на коме ће сви љубитељи шаха моћи да добију информације које желе. Пробну верзију интернет сајта израдио је Владица Андрејић, дипломирани математичар (у то време студент математичког факултета), а корисницима је доступан почевши од 22. фебруара 2001. године.