ISTORIJAT

Sedište Šahovskog saveza Beograda – Gradski Centar za fizičku kulturu (stari DIF)

Pedesetih godina prošlog veka u Beogradu nije postojala posebna gradska šahovska organizacija koja bi se planski i organizovano bavila razvojem i unapređenjem šaha. Pošto se osećala potreba, brojni šahovski radnici osnovali su 15. juna 1957. godine Šahovski savez Beograda, na čelu sa predednikom Vojinom Đurašinovićem – Kostjom i sekretarom Slavoljubom Ivkovićem. Organizujući pored ostalod od 1958. godine beogradske festivale povodom Oktobarske proslave oslobođenja grada, šahovski radnici okupljeni u Šahovskom savezu Beograda, dokazali su da su sposobni i spremni da organizuju i najveća svetska takmičenja, kao što su to uostalom pokazali i u kasnijem periodu. Najveći dometi beogradskog šaha kao u ukupan razvoj šaha u Srbiji, staroj Jugoslaviji i sadašnjoj Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, nerazvojno su povezani sa ukupnim delovanjem Šahovskog saveza Beograda.

Beogradska organizacija, kao najveća organizacija u zemlji, bila je i ostala okosnica srpsko-crnogorskog vrhunskog i amaterskog šaha, glavni pokretač i realizator svih značajnijih akcija u šahu i uspešni organizator najvećih domaćih i međunarodnih šahovskih priredbi.

Velike su zasluge Šahovskog saveza Beograda, što je Beograda izborio status druge svetske metropole i što je šah dao značajan doprinos afirmaciji i ugledu Beograda, Srbije i Srbije i Crne Gore u svetu.
Među predsednicima Šahovskog saveza Beograda bilo je ljudi različitih profesija, ali su svi oni imali zajedničku crtu: ljubav prema šahu. Bili su pravi entuzijasti koji su šahu posvetili dobar deo svog slobodnog vremena. Mnogo napora je uloženo da bi šahovska organizacija napredovala i razvijala se. Svako od njih je ostavio traga u nastojanjima da se šah u Beogradu unapredi.

U novom milenijumu, eri kompjutera i interneta, Šahovski savez Beograda uvideo je neophodnost postojanja internet sajta na kome će svi ljubitelji šaha moći da dobiju informacije koje žele. Probnu verziju internet sajta izradio je Vladica Andrejić, diplomirani matematičar (u to vreme student matematičkog fakulteta), a korisnicima je dostupan počevši od 22. februara 2001. godine.