Предмет: Изборна Скупштина Шаховског савеза Београда
У складу са чланом 27. и 28. Статута Шаховског савеза Београда, у циљу избора органа Шаховског савеза Београда сазивам Изборну Скупштину Шаховског савеза Београда.

Скупштина ће се одржати 19. јуна 2021. године у 17.00 часова, на адреси Делиградска 27/III.

Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.

Председник Скупштине Шаховског Савеза Београда

др Даворин Миклуц, дипл. инж.
Погледати дневни ред:>>> ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ПРЕУЗЕТИ ПУНОМОЋЈЕ

Владимир Чобић биографија Владимир Чобић програм рада Владимир Чобић подршка

Зоран Билбија биографија Зоран Билбија програм Зоран Билбија подршка

Ирина програм Ирина програм и биографија Ирина подршка

ЗАПИСНИК