У складу са чланом 27. и 28. Статута Шаховског савеза Београда, у циљу избора органа Шаховског савеза Београда сазивам Изборну Скупштину Шаховског савеза Београда.

Скупштина ће се одржати 18. септембра 2021. године у 17.00 часова, на адреси Делиградска 27/III.

Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.
САЗИВ СЕДНИЦЕ

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦE

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА СЕДНИЦУ
СПИСАК КЛУБОВА ЗА СКУПШТИНУ ШСБ

ПУНОМОЋЈЕ
ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА УО ШСБ

БИОГРАФИЈА ЗОРАНА БИЛБИЈЕ

ПРОГРАМ РАДА ЗОРАНА БИЛБИЈЕ

ПОТПИСИ ПОДРШКЕ ЗА КАНДИДАТУРУ БИЛБИЈЕ 1

ПОТПИСИ ПОДРШКЕ ЗА КАНДИДАТУРУ БИЛБИЈЕ 2

ПОТПИСИ ПОДРШКЕ ЗА КАНДИДАТУРУ БИЛБИЈЕ 3

ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА УПРАВНИ ОДБОР ШСБ

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА УПРАВНИ ОДОБОР ШСБ

ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ ШСБ 19.06.2021.

ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ ШСБ 18.09.2021.