Kao akreditovana visokoškolska ustanova, na osnovu člana 30. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016) i Dozvole za rad broj 66-00-0016/2/2021-03 izdate od Ministarstva omladine i sporta RS, Fakultet za sport Univerziteta “UNION – Nikola Tesla” iz Beograda, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima i drugim partnerskim sportskim organizacijama, raspisuje

K O N K U R S

za upis kandidata na Program stručnog osposoblјavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu I, II, III I IV nivoa (rad sa decom), u okviru zanimanja

TRENER U SPORTU, INSTRUKTOR U SPORTU, ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORT, ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA, MENADŽER U SPORTU, SUDIJA U SPORTU 

  • Programi stručnog osposobljavanja su obima: 120, 240 i 360 časova.
  • Prijavljivanje kandidata moguće je izvršiti lično u kancelariji broj 7. na Fakultetu za sport, ul. Narodnih heroja 30/I na Novom Beogradu, kao i on-lajn, putem sajta Fakulteta za sport (www.fzs.edu.rs), u delu glavnog menija: Edukacije/Stručno osposobljavanje/On-lajn prijava.
  • Rok za prijavu je zaključno sa 01.10. 2022. godine.
  • Prijavljivanje se vrši u skladu sa članom 34. i članom 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 60/2020). Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
  • popunjen Prijavni list, koji možete preuzeti OVDE;
  • dokaz o opštoj zdravstenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
  • kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);
  • kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;
  • potvrdu iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.
  • Cene programa su u rasponu od 30.000 do 50.000 dinara, u zavisnosti od izabranog zanimanja i zvanja. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu. Plaćanje je moguće u dve rate i vrši se na račun broj: 170-30015169002-20 kod UniCredit Banke. Obavezna je uplata prve rate pre početka Kursa.

Detaljnije informacije u vezi sa raspisanim Konkursom možete dobiti od Rukovodioca stručnog osposobljavanja mr Aca Gajevića putem mejla: aco.gajevic@fzs.edu.rs i telefona 011/4044062.