На основу одлуке са 3. седнице Управног одбора, одржане 23. августа 2023. године, приступа се обнављању Шаховске школе Београда, основане 18. октобра 1975. године.

У складу са одлуком са поменуте седнице и чланом 60. Статута Шаховског савеза Београда, расписује се

КОНКУРС ЗА УПРАВНИКА ШАХОВСКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАДА

Полазећи од чињенице да је област доделе тренерских звања и лиценци за рад недовољно нормативно разјашњена, као и да међународна и домаћа тренерска звања нису усклађена, Шаховски савез Београда неће условљавати право на конкурисање ни тренерским звањем, нити играчком титулом.

Кандидат мора да има навршених 21 годину и држављанство Србије или да се налази на рејтинг листи Србије.

У оквиру пријаве на конкурс потребно је доставити следећа документа:

– детаљну шаховску биографију која посебно садржи јасне и лако проверљиве резултате у тренерском раду

– предлог концепта и програма рада школе

– финансијске оквире предложеног концепта и програма рада на месечном нивоу.

Кандидат се бира на неодређено време, а најмање три, а најдуже 6 месеци биће у звању вршиоца дужности.

Пријаву на конкурс потребно је доставити најкасније до петка 22. септембра 2023. године исључиво путем имејл адресе beochess011@yahoo.com .

Додатне информације могу се добити путем телефона 066/265-684.