У овој књизи је приказан нови начин рада који се може применити иу другим областима учења, а такође и приликом спортских тренинга.Тај начин рада инсистира на блиском односу са децом, у поступности приликом учења -од једноставнијег ка сложенијем, без увођења много ових информација а и стрпљиво понављање новог градива док га дете потпуно не усвоји.

Погледати