Све уплате убудуће вршити на нови жиро рачун Шахоског савеза Београда:

330-4022749-97