Сви клубови учесници Премијер лиге Београда за 2021.годину обавезни су да предају основни састав (по слободном избору и то 6+10 играча највише) најкасније до уторка 28.09.2021. године до 12:00 сати у канцеларију ШСБ на предвиђеном обрасцу или мејлом. Наведени клубови су до тог датума обавезни и да уплате припадајућу таксу за учешће у лиги.

Сви клубови учесници Квалитетне лиге Београда за 2021.годину обавезни су да предају основни састав (по слободном избору и то 8+8 играча највише) најкасније до петка 08.10.2021. године до 12:00 сати у канцеларију ШСБ на предвиђеном обрасцу или мејлом. Наведени клубови су до тог датума обавезни и да уплате припадајућу таксу за учешће у лиги.