Predsednik Šahovskog saveza Beograd, dana 26.06.2020. godine u Beogradu, doneo je:

O D L U K U 

da za vreme njegove sprečenosti funkciju predsednika Šahovskog saveza Beograda
zamenjuje podpredsednik Upravnog odbora Jovan Vujasinović.

 

Odluka u PDF formatu