ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ШСБ ОДРЖАНОГ 07.09.2019.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА
12 септембра, 2019
СИМУЛТАНКА У ВЕЛИКОЈ КРСНИ
19 септембра, 2019

ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ШСБ ОДРЖАНОГ 07.09.2019.

На првој седници Управног одбора Шаховског савеза Београда донет је низ значајних одлука. Именовани су председници комисија,разрешени су чланови радних тела у ШСС, одлука о разрешењу представника савеза у ШСС, одлука о разрешењу Извршног директора савеза – госпође Марије Лукић и друге одлуке које может видети у прилогу.

Одлука о избору председника комисија ШСБ:     Одлука о разрешењу чланова радних тела у ШСС:   Одлука о разрешењу   представника савеза у Управном одбору ШСС:    Одлука о разрешењу представника савеза у скупштини ШСС:   Одлука о разрешењу Извршног директора:     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 1     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 2     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 3   Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 4