Узимајући у обзир досадашње ангажовање, углавном у својим клубовима, као и оне већ афирмисане шахисте и педагоге који по природи свог посла припадају школама, Градски координатор за школски шах, Милош Пеовић, предлаже да за школску 2017/18 годину Општински координатори буду:

Ово је само предлог и очекујемо током ове недеље потврду спремности, да бисмо заказали заједнички састанак у суботу, 14. 10. и прецизирали активности.