Обавештење да је председник Скупштине ШС Србије, Проф. др Александар Миловановић, на основу члана 5. Пословника о раду Скупштине ШС Србије, а у складу са чланом 34. став 7. Статута ШС Србије, заказао Редовну изборну скупштину ШС Србије за недељу, 17. април 2022. године у 12:00 часова.
Скупштина ће се одржати у свечаној сали Машинског факултета у Београду (ул. Краљице Марије 16).

У прилогу испод су позив са дневним редом и пуномоћје.