U priloženom PDF-u se nalaze preporuke šahovskog saveza za nastavak trenažnog procesa.

Preporuke za nastavak trenažnog procesa