На основу члана 26. став 2, Статута Шаховског савеза Београда сазивам Редовну Скупштину Шаховског савеза Београда.

Скупштина ће се одржати 05. фебруара 2022. године, субота, у 17.00 часова, на адреси Делиградска 27/III.

Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.

 

Председник Скупштине Шаховског Савеза Београда

др Даворин Миклуц, дипл. инж.