Регистрација и обнова регистрације клуба и чланова за 2017. годину, врши се до 31. марта 2017. године.
Додатни рок само за играче је од 15 – 30. јуна 2017. године
За обнову регистрације као и регистрацију нових чланова клуб је дужан да достави овом. Савезу списак
чланова са општим подацима: презиме и име, име једног од родитеља, датум и годину рођења, категорију.
Спискови треба да буду у два примерка:
а) списак чланова за које се регистрација обнавља (са приложеном такмичарском књижицом),
б) списак чланова који први пут ступају у шаховску организацију, (за играче који се први пут региструју
прилаже се уз списак, попуњена и потписана приступница. За чланове који су млађи од 14 година
обавезан је потпис једног од родитеља.
ц) списак чланова (играча) који прелазе из другог клуба (са приложеном исписницом, попуњеном и
потписаном приступницом од стране играча, такмичарском књижицом (уколико је поседује), као и
брисовницом уколико играч долази из другог такмичарског подручја).
Обавезно је да спискови чланова за регистрацију буду исписани писаћом машином или на компјутеру са
општим подацима који се траже по Правилнику о регистрацији.
Клубови, који то желе, могу добити копије својих спискова од прошло-годишње регистрације у
канцеларији савеза или путем мејла.
Чланарина клубова за 2017. годину износи:
Р бр Ранг такмичења Чланарина у РСД
1. Прва лига Србије 30.000,00
2. Премијер лига Београда 27.000,00
3. Квалитетна лига Београда 20.000,00
4. Прва лига Београда 15.000,00
5. Друга лига Београда 14.000,00
6. Трећа лига Београда 10.000,00
7. Клубови кадета, пионира. За другу екипу клуба која игра
у лига такмичењу, доплаћује се 5.000,00
Чланови (играчи) клуба који су на рејтинг листи ФИДЕ за стандарни шах, приликом регистрације уплаћују и годишњу
тзв “чланарину играча” за рејтинг која износи 600,00 динара. Без ове уплате играчу неће бити оверена
Такмичарска књижица за текућу годину све док не измири ову обавезу. Ову обавезу за играча може да
уплати и клуб, с’тим што ће у том случају приликом предаје списка за регистрацију нагласити (обележити) за које
је чланове извршио уплату.
Све уплате вршити на жиро рачун ШСБ-а. Број рачуна: 205-18163-16
Обавештавамо све клубове да је у току обавезна пререгистрација клубова код
Агенције за привредне регистре (А П Р)
и да без тог документа, који се обавезно прилаже уз већ наведену
документацију, клуб неће бити регистрован у ШСБ-а.
Све детаљније информацији у вези регистрације код АПР или код савеза, могу се
добити у канцеларији ШСБ-а лично или путем телефона 26-56-846