Према правилнику ШСС (у прилогу на крају овог текста), регистрација клубова и њихових чланова врши се од 1. до 31. марта. Из техничких разлога, канцеларија Шаховског савеза Београда овај посао обављаће од понедељка 11, па до недеље,  31. марта  2024. године.

Сваки клуб, који жели да приступи регистрацији, потребно је да се у наведеном периоду обрати канцеларији ШСБ како би добио табелу са списком играча који су били регистровани у 2023. години, и упутством како да на тој табели изврши регистрацију чланова за 2024. годину.

За сваког члана који први пут ступа у шаховску организацију, потребно је приложити приступницу која садржи датум рођења, име једног родитеља и категорију (уколико је поседује).

За сваког члана који прелази из другог клуба, мора бити приложена исписница или доказ о уредно поднетом  захтеву према Правилнику ШСС о регистрацији. Брисовницу из другог савеза није потребно прибављати.

Приступнице и исписнице могу, заједно са списком, бити приложене путем имејла (не прихватају се фотографије путем Вибера). 

Неће бити прихваћене табеле и спискови из ранијих година и слично, на обрасцима које није прописао Шаховски савез Београда за 2024. годину. 

Представници клубова, који из било ког разлога имају проблем са попуњавањем документације, могу то учинити у канцеларији Шаховског савеза Београда  понедељком и средом од 9,00 – 13,00 часова, уторком и петком од 12,00 – 16,00 часова, док је четвртак дан када клуб може унапред заказати термин за регистрацију у периоду од 12,00 до 16,00 часова.

Слање табеле и пратеће документације треба да прати и уплата регистрационе таксе на текући рачун Шаховског савеза Београда број: 265-3300310020765-86.

Износи регистрационе таксе нису мењани и они износе:

–  Прва лига Србије                       15.000 динара          

–  Премијер лига Београда       13.500 динара          

  Квалитетна лига                         10.000 динара          

– Прва лига                                          7.500 динара

– Друга лига                                        7.000 динара

– Трећа лига                                       5.000 динара
 

Уплата без предатог списка и остале документације није сама по себи довољна да би клуб био регистрован. 

После предаје документације, сваком клубу биће издато решење о испуњавању услова за регистрацију или налог за допуну документације, а процес регистрације ће моћи да се прати преко званичног сајта ШСБ (секција Клубови/Регистрација).

Документација за регистрацију може бити предата:

– путем и-мејла beochess011@yahoo.com  са ауторизоване адресе клуба, или

– у канцеларији ШСБ према наведеном радном времену.

Додатне информације и заказивање термина преко телефона 066/265-684 (извршни директор ШСБ Владимир Шакотић).