Јунски регистрациони период у Шаховском савезу Београда,  у складу за Правилником ШСС о регистрацији (у прилогу овог текста), биће обављен у периоду од 15 – 30. јуна.

Током овог периода биће обављена регистрација клубова, који су регистровани у АПР и ранијих година били регистровани чланови у ШСБ, али то нису урадили током марта, као и евентуално новорегистрованих клубова.

Поред тога, клубови регистровани у марту, могу да изврше измене и допуне списка својих чланова. Са тим у вези, потребно је обратити пажњу на следеће

УПУТСТВО О РЕГИСТРАЦИЈИ КЛУБОВА

а) Регистрација клубова

Клубови који до сада нису регистровани, то могу да учине уз попуњен образац (налази се у прилогу овог текста) и уплату регистрационе таксе.

Ближе упутство о регистрацији клубова може се наћи на следећем линку.  

б) Измена и допуна списка од стране већ регистрованих клубова

Клубови који  су извршили регистрацију у марту, листу нових  чланова могу доставити такође на обрасцу, и то тако што ће то урадити на постојећем обрасцу или на потпуно новом.

ТУМАЧЕЊЕ О НАЧИНУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА

а) Двојна регистрација

Клуб може имати највише двоје омладинаца (рођених 2003. и млађих), који могу наступати на двојну регистрацију, наравно, у лиги у којој није њихов матични клуб. Од документације је потребна сагласност матичног клуба.

б) Регистрација жена које играју за мушку екипу

Број овако регистрованих шахисткиња није ограничен и није везан за ограничења из двојне регистрације.  Од документације је потребна сагласност шахисткиње за регистрацију.

Важно: шахисткињама које користе ово право није дозвољено да у матичном клубу наступају у тзв. Опен (оносно мушкој) екипи.

в) Регистрација држављана Србије који су на другим листама

Број овако регистрованих шахиста није ограничен и није везан за ограничења из двојне регистрације.  Од документације је потребна сагласност шахисте за регистрацију. Уколико је шахиста по овом основу био регистрован за неки клуб у 2022. години, онда је за њега потребна исписница.

г) Регистрација чланова који први пут ступају у шаховску организацију

Поред младих играча који заиста први пут ступају у шаховску организацију, у ову категорију сврставају се и они шахисти који у 2022. годину нису били на списку ни једног регистрованог шаховског клуба на територији Србије. Од документације је потребна приступница.

НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комплетна документација може се послати путем и-мејл адресе Шаховског савеза Београда beochess011@yahoo.com и образац није потребно потписивати, оверавати, нити скенирати.

Радно време канцеларије Шаховског савеза Београда за рад са странкама је од 12,30 до 16,30 часова.

Информације путем телефона: 066/265-684 (в.д. извршног директора Владимир Шакотић)