Poštovani,

Imajući u vidu Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja Vlade Republike Srbije pozivamo šahovske klubove-sportska udruženja, članove Šahovskog saveza Beograda da zahtev za registraciju za 2020.godinu dostave na e-mail beochess011@yahoo.com

Zahtev za registraciju kluba-udruženja treba da sadrži spisak članova i prateću dokumentaciju kod novih članova ( ispisnica, pristupnica, brisovnica ). Takođe Vas obaveštavamo da uplata članarine vrši se isključivo sa računa člana, a ne opštom uplatnicom fizičkog lica.

Visina članarine ostaje na prošlogodišnjem nivou.

Saopštenje u DOC(Word) foramtu