Према препоруци Редовне скупштине ШСБ и одлуци Управног одбора, Канцеларија Шаховског савеза Београда од 18 – 30. јуна спровела је међу клубовима анкету о начину предаје састава за екипна такмичења Шаховског савеза Београда.

Право учешћа у анкети имало је 55 клубова, а није гласао само један клуб.

Резултати гласања, збирно гледано, били су следећи:
1. Слободна предаја састава, без обзира на титуле/категорије и рејтинг. – 28 гласова (52% оних који су гласали)
2. Обавезна предаја састава по редоследу титула/категорија или по рејтингу. – 23 гласа (43% оних који су гласали)
3. Наш клуб не жели да се изјасни – 3 гласа (5% оних који су гласали).

С обзиром да је за промену начина предаје састава било потребно да се изјасни две трећине оних који су гласали, резултати су показали да нема таквог расположења међу клубовима.