Управни одбор Шаховског савеза Београда донео је одлуку да затражи изузеће председника Арбитражног суда при Спортском савезу Србије, проф др Ненада Ђурђевића у Арбитражном поступку бр. 8 (девет клубова против ШС Београда, а у вези Одлука донетих на Скупштинама ШСБ одржаним у 2016. години).Одлука је донесена после низа контроверзних и чудних информација везаних за рочиште у овом поступку, које је наводно одржано 4. августа 2017. године. Након тога ШСБ је затражио и добио релевантна документа из архиве Шаховског савеза Србије. Увидом у иста утврђено је да је председник Арбитражног суда при Спортском савезу Србије дао правно мишљење у ствари која је могла (а касније и постала) део Арбитражног поступка, што представља грубо кршење Правилника о арбитражи, а такође, да је пословним односом са Шаховским савезом Србије (чији је тада заступник био Миодраг Ракић, у вези чије смене се и води поступак), као и креирањем дописа који је послат у име Шаховског савеза Србије (и касније постао доказни предмет у поступку), професор Ђурђевић био у вишеструком конфликту интереса.Истог дана, када је захтев поднесен, Ненад Ђурђевић се изузео из даљег поступања, али тиме нису отклоњене све последице по овај случај, а посебно она најважнија – поверење у Арбитражни суд.

Документација у вези захтева ШСБ: >>>