У петак, 29. септембра 2017. године, правном заступнику Шаховског савеза Београда уручена је Пресуда Арбитражног суда при Спортском савезу Србије у арбитражном поступку бр. 8.

Наведени поступак водио се од септембра 2016. године по тужби девет шаховских клубова, чланова ШСБ (тужиоци: ШК Лештане, ШК Болеч, ШК СТШ, ШК Гроцка, ШК Црвена Звезда, ШК Ласта, ШК БАС, ДШК Врачар и ШК Рад) против ШСБ како би се поништиле одлуке донете на свим седницама Скупштине ШСБ одржаним током 2016. године (седница започета 24.  а настављена 31. јануара, седница одржана 12. јуна и седница одржана 24. јула)

Имајући у виду чињеницу да је Председник Арбитражног суда својим претходним решењем одлучио да је тужба неблаговремена у односу на одлуке Скупштине ШСБ из јануара и јуна 2016. године, предметном Пресудом поништене су:

  • Одлука о разрешници донета на Скупштини ШСБ од 12. јуна 2016.
  • Одлуке Скупштине ШСБ од 24. јула 2016. на којој су изабрани Председник ШСБ, Председник Скупштине ШСБ, УО ШСБ и НО ШСБ.

Такође, Арбитражни суд је Пресудом обавезао ШСБ да плати трошкове поступка у износу од 625.000 динара!

Сама пресуда није изненађујућа, имајући у виду чињенице због којих је ШСБ током августа месеца изашао из арбитражног поступка, о чему је УО ШСБ  претходно обавестио јавност званичним саопштењем, а због којих се председник Арбитражног суда сам напрасно изузео из даљег тока поступка дана 23. августа 2016. године.

Нажалост, већ учињена штета Савезу у сваком погледу, тешко да се може поправити. УО ШСБ посебно истиче чињеницу да је конкретни поступак пред Арбитражним судом за поништење одлука Скупштине ШСБ могао да покрене и само један клуб, али је то учинило девет горе наведених клубова, због чега су трошкови арбитражног поступка порасли геометријском прогресијом и прете да, у случају извршења Пресуде, у потпуности паралишу рад ШСБ, чиме се директно угрожава одржавање првог следећег, а у једно и најзначајнијег турнира у организацији Савеза – Трофеја Београда 2017.

Када се има у виду да је укупан износ средстава који ШСБ на годишњем нивоу добија од Градског секретаријата за омладину и спорт око 2.700.000 динара намеће се закључак да је придруживање ових клубова тужбеном захтеву пре свега имало за циљ да се нанесе ненадокнадива материјална штета ШСБ која реално можа да доведе и до потпуног престанка рада Савеза и његовог гашења.

УО ШСБ обавештава чланове ШСБ као и најширу шаховску јавност да ће искористити сва правна средства како би заштитио Савез од наведених последица и у том смислу је ангажовао новог правног заступника који ће у најкраћем могућем року обавестити УО ШСБ о правним аспектима новонастале ситуације као и могућностима и процедури за поништај Пресуде Арбитражног суда.

УО ШСБ ће, након обављених консултација са правним заступником, обавестити чланове ШСБ о даљим корацима који ће бити предузети у циљу заштите рада и функционисања Савеза као и о правним последицама Пресуде Арбитражног суда.