SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA ŠAHOVSKOG SAVEZA BEOGRADA POVODOM ODLUKE ARBITRAŽNOG SUDA PRI SPORTSKOM SAVEZU SRBIJE !!!

TROFEJ BEOGRADA 2017
1 oktobra, 2017
PIONIRSKO I JUNIORSKO EKIPNO PRVENSTVO BEOGRADA ZA 2017
9 oktobra, 2017

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA ŠAHOVSKOG SAVEZA BEOGRADA POVODOM ODLUKE ARBITRAŽNOG SUDA PRI SPORTSKOM SAVEZU SRBIJE !!!

U petak, 29. septembra 2017. godine, pravnom zastupniku Šahovskog saveza Beograda uručena je Presuda Arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije u arbitražnom postupku br. 8.

Navedeni postupak vodio se od septembra 2016. godine po tužbi devet šahovskih klubova, članova ŠSB (tužioci: ŠK Leštane, ŠK Boleč, ŠK STŠ, ŠK Grocka, ŠK Crvena Zvezda, ŠK Lasta, ŠK BAS, DŠK Vračar i ŠK Rad) protiv ŠSB kako bi se poništile odluke donete na svim sednicama Skupštine ŠSB održanim tokom 2016. godine (sednica započeta 24.  a nastavljena 31. januara, sednica održana 12. juna i sednica održana 24. jula)

Imajući u vidu činjenicu da je Predsednik Arbitražnog suda svojim prethodnim rešenjem odlučio da je tužba neblagovremena u odnosu na odluke Skupštine ŠSB iz januara i juna 2016. godine, predmetnom Presudom poništene su:

  • Odluka o razrešnici doneta na Skupštini ŠSB od 12. juna 2016.
  • Odluke Skupštine ŠSB od 24. jula 2016. na kojoj su izabrani Predsednik ŠSB, Predsednik Skupštine ŠSB, UO ŠSB i NO ŠSB.

Takođe, Arbitražni sud je Presudom obavezao ŠSB da plati troškove postupka u iznosu od 625.000 dinara!

Sama presuda nije iznenađujuća, imajući u vidu činjenice zbog kojih je ŠSB tokom avgusta meseca izašao iz arbitražnog postupka, o čemu je UO ŠSB  prethodno obavestio javnost zvaničnim saopštenjem, a zbog kojih se predsednik Arbitražnog suda sam naprasno izuzeo iz daljeg toka postupka dana 23. avgusta 2016. godine.

Nažalost, već učinjena šteta Savezu u svakom pogledu, teško da se može popraviti. UO ŠSB posebno ističe činjenicu da je konkretni postupak pred Arbitražnim sudom za poništenje odluka Skupštine ŠSB mogao da pokrene i samo jedan klub, ali je to učinilo devet gore navedenih klubova, zbog čega su troškovi arbitražnog postupka porasli geometrijskom progresijom i prete da, u slučaju izvršenja Presude, u potpunosti parališu rad ŠSB, čime se direktno ugrožava održavanje prvog sledećeg, a u jedno i najznačajnijeg turnira u organizaciji Saveza – Trofeja Beograda 2017.

Kada se ima u vidu da je ukupan iznos sredstava koji ŠSB na godišnjem nivou dobija od Gradskog sekretarijata za omladinu i sport oko 2.700.000 dinara nameće se zaključak da je pridruživanje ovih klubova tužbenom zahtevu pre svega imalo za cilj da se nanese nenadoknadiva materijalna šteta ŠSB koja realno moža da dovede i do potpunog prestanka rada Saveza i njegovog gašenja.

UO ŠSB obaveštava članove ŠSB kao i najširu šahovsku javnost da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitio Savez od navedenih posledica i u tom smislu je angažovao novog pravnog zastupnika koji će u najkraćem mogućem roku obavestiti UO ŠSB o pravnim aspektima novonastale situacije kao i mogućnostima i proceduri za poništaj Presude Arbitražnog suda.

UO ŠSB će, nakon obavljenih konsultacija sa pravnim zastupnikom, obavestiti članove ŠSB o daljim koracima koji će biti preduzeti u cilju zaštite rada i funkcionisanja Saveza kao i o pravnim posledicama Presude Arbitražnog suda.