На основу надлежности и обавезе из члана 26, став 1,2, и 5, Статута ШСБ заказујем редовну седницу Скупштине за суботу, 01. феброар 2020. године у ул. Делиградској бр.27/III са почетком у 16:30 часова. У складу са чланом 31, став 1, Статута ШСБ предлажем следећи

Дневни ред

  1. Избор радних тела:
  • Верификационе комисије
  • Записничара
  • Оверивача записника
  1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине одржане 04.09.2019.
  1. Усвајање годишњег финансијског извештаја који је финансиран средствима градског буџета за 2019. годину.
  2. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2019. годину.
  3. Усвајање предлога програма Савеза за 2020. годину који се кандидује за финансирање средствима градског буџета.
  4. Усвајање критеријума о расподели буџетских средстава за 2020. годину за програм рада са спортским талентима.
  5. Разно

                                                                         Шаховски савез Београда

                                                                           Дарко Божић, председник Скупштине

 

ЗАПИСНИК СКУПШТИНЕ ШСБ 04.09.2019.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ШСБ ЗА 2020.
КРИТЕРИЈУМУ ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ШСБ ЗА 2020.
ПУНОМОЋЈЕ ЗА СКУПШТИНУ ШСБ
РАСПИС ЗА СКУПШТИНУ 01.02.2020.
ФИНАНСИЈСКИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2019
ФИНАНСИЈСКИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2019. ДОДАТАК
ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У 2019.