Међународне судије

Бабић Драган

Божиловић Радмило

Жарић Боривоје

Катанић-Вујић Петар

Кнежевић Драго

Котевски Драган

Лукић Марија

Матаија Фрањо

Миливојевић Миливоје

Пековић Зоран

Петровић Божидар

Савић Раде

Сибиновић Зоран

Симић Милан

Стојановић Косара

Цветковић Бранислав

Цицмил Владимир

ФИДЕ судије

Голубовић Марко

Душић Слободан

Јовановић Мирјана

Стојановић Надежда

Тишма Иван