СУДИЈЕ

Међународне судије

 • Бабић Драган
 • Божиловић Радмило
 • Жарић Боривоје
 • Катанић-Вујић Петар
 • Кнежевић Драго
 • Котевски Драган
 • Лукић Марија
 • Матаија Фрањо
 • Миливојевић Миливоје
 • Пековић Зоран
 • Петровић Божидар
 • Савић Раде
 • Сибиновић Зоран
 • Симић Милан
 • Стојановић Косара
 • Цветковић Бранислав
 • Цицмил Владимир

Фиде судије

 • Голубовић Марко
 • Душић Слободан
 • Јовановић Мирјана
 • Стојановић Надежда
 • Тишма Иван