Као акредитована високошколска установа, на основу члана 30. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и Дозволе за рад број 66-00-0016/2/2021-03 издате од Министарства омладине и спорта РС, Факултет за спорт Универзитета “УНИОН – Никола Тесла” из Београда, у сарадњи са Шаховским савезом Београда, и уз сагласност Шаховског савеза Србије расписује

КОНКУРС

за упис кандидата на Програм стручног оспособљавања III и IV нивоа (рад са децом), у оквиру занимања ТРЕНЕР У СПОРТУ

Програм стручног оспособљавања је обима 360 часова, звања која се стичу су:

– Спортски оперативни тренер – шах (III ниво стручне оспособљености):

– Спортски оперативни тренер – спортски учитељ – шах (IV ниво стручне оспособљености – за рад са децом) – МОГУЋЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ИМАЈУ ЗВАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ТРЕНЕРА

Пријаве се примају до петка, 29. марта 2024. године. Предвиђено је да програм траје око три месеца, укључијући уже стручни и практични део, као и завршни тест. Настава опште стручног дела ће се одвијати онлајн, па кандидати могу да бирају када ће слушати предавања.

Пријава се врши путем имејл адресе: beochess011@yahoo.com, а упис кандидата врши се од 1 – 5. априла 2024. године према инструкцијама које ће кандидати добити од Шаховског савеза Београда.

Приликом уписа потребно је приложити следећа документа:

– попуњен Пријавни лист;

– доказ о општој здравстеној способности и посебној здравственој способности за бављење стручним радом у одређеној грани спорта (уверење не сме бити старије од месец дана);

– копију дипломе о завршеном претходном образовању, при чему је минимум завршено средње образовање (оригинал на увид);

– копију важеће личне карте / електронски очитана лична карта;

Цена програма је 30.000 динара за оперативне тренере и 50.000 динара за спортске учитеље.

Пријава, наставна грађа у електронском облику, полагање испита, издавање Уверења и вођење комплетне документације су урачунати у цену. Плаћање је могуће у две једнаке рате – једна приликом уписа и друга пре полагања завршног теста.

ВАЖНО: У СВАКОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА СУБВЕНЦИЈОМ ЋЕ ПОМОЋИ 8 – 10 ТРЕНЕРА СА УПЛАТОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА, ПА ЋЕ ЦЕНА ПРОГРАМА ЗА ТЕ ТРЕНЕРЕ БИТИ 20.000 ДИНАРА.
ТИ ТРЕНЕРИ БИЋЕ У ОБАВЕЗИ ДА НОВАЦ УЛОЖЕН ОД СТРАНЕ ШСБ ВРАТЕ КРОЗ НАСТАВУ У БЕСПЛАТНИМ ШКОЛАМА, КАО И ЛЕТЊИМ ИЛИ ЗИМСКИМ КАМПОВИМА.