На основу надлежности и обавезе из члана 28, став 1, и став 2, Статута ШСБ заказујем Ванредну изборну седницу Скупштине за среду, 04. септембар 2019. године у сали хотела “Славија” ул. Светог Саве 1 са почетком у 17:00 часова. У складу са чланом 31, став 1, Статута ШСБ предлажем следећи

Дневни ред

 1. Избор радних тела:
  • Верификационе комисије
  • Записничара
  • Оверивача записника
  • Радног председништва
 2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине одржане 04.07.2019.
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Разно

                                                                        Шаховски савез Београда

                                                                           Дарко Божић, председник Скупштине

Погледати распис за Скупштину ШСБ 04.09.2019.       Преузмите пуномоћје       Погледати записник са седнице од 04.07.2019.
Предлог допуне дневног реда ШК  ,,Чукарички,,    Предлог допуне дневног реда ШК ,,Врачар,, и SPD VF Chess team  Одлука Надзорног одбора од 16.06.2018.
Одлука Надзорног одбора од 16.06.2018. страна 2