VANREDNA IZBORNA SEDNICA SKUPŠTINE ŠSB

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA ŠAHOVSKOG SAVEZA BEOGRADA
maj 23, 2019
SIMULTANKA NA OTVORENOM
jun 14, 2019

VANREDNA IZBORNA SEDNICA SKUPŠTINE ŠSB

Na osnovu nadležnosti i obaveze iz člana 28, stav 1, i stav 2, Statuta ŠSB zakazujem Vanrednu izbornu sednicu Skupštine za četvrtak, 04. jula 2019. godine u svečanoj sali ugostiteljskog kompleksa “Ser Giles” u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banjica, ul. Crnotravska 4b sa početkom u 17:00 časova. U skladu sa članom 31, stav 1, Statuta ŠSB predlažem sledeći

                                                                                                                          Dnevni red
1. Izbor radnih tela:
 Verifikacione komisije
 Zapisničara
 Overivača zapisnika
 Radnog predsedništva
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 26.05.2019.
3. Izbor članova Upravnog odbora
4. Razno
                                                                                                                             Šahovski savez Beograda

                                                                                                                   Darko Božić, predsednik Skupštine

POGLEDATI RASPIS ZA SKUPŠTINU 04.07.2019.           ZAPISNIK SA SKUPŠTINE OD 26.05.2019.      PUNOMOĆJE

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA NADZORNOG ODBORA  

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA ŠK VRAČAR I SPD VF Chess team           KLUBOVI ČLANOVI ŠSB 03.07.2019.  

INFORMACIJA O ČLANSTVU U SAVEZU        ZAPISNIK SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 17.05.2019.