Предмет: Ванредна изборна седница Скупштине Шаховског савеза Београда

На основу чланова 28. и 44. Статута Шаховског савеза Београда и члана 2. Пословника о раду Скупштине сазивам Ванредну изборну седницу Скупштине Шаховског савеза Београда.

Скупштина ће се одржати 12. марта 2023. године, недеља, у 17.00 часова, на адреси Делиградска 27/III. Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.

Председник Скупштине
Шаховског Савеза Београда
др Даворин Миклуц, дипл. инж.