Ванредна Скупштина Шаховског савеза Београда одржаће се у суботу 24.априла 2021. године. Место одржавања су просторије ШСБ, Делиградска улица 27/III са почетком од 17.00 сати.

Подпредседник Скупштине Шаховског савеза Београда

Драгољуб Раичевић с.р.

Преузети пуномоћје:>>>
Преузети списак клубова чланова Скупштине ШСБ:>>>

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ШСБ:>>>