Предмет: Ванредна Скупштина Шаховског савеза Београда

У складу са чланом 26.Статута Шаховског савеза Београда,а на захтев клубова сазивам ванредну Скупштину Шаховског савеза Београда.Скупштина је планирана за 27.март 2021.године,а место и време одржавања биће накнадно одређени у складу са епидемиолошком ситуацијом.Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.

Подпредседник Скупштине Шаховског Савеза Београда

Драгољуб Раичевић с.р.

Погледати комплетно обавештење: >>>
Погледати дневни ред:>>>