Подсећамо све учеснике да понесу потврду о обављеном лекарском прегледу. Потврда не сме бити старија од шест месеци!
Лекарске потврде морају бити издате од лиценцираних ординација.
Шаховски савез Београда ће у сарадњи са лиценцираном ординацијом спортске медицине „Про Вита“, омогућити свим учесницима преглед у четвртак 13.2. између другог и трећег кола.
Цена прегледа је 700 динара.