ZAPISNIK SKUPŠTINE OD 04.09.2019. I ODLUKA O IZBORU UPRAVNOG ODBORA

SIMULTANKA U VELIKOJ KRSNI
septembar 19, 2019
TROFEJ BEOGRADA 2019
septembar 22, 2019

ZAPISNIK SKUPŠTINE OD 04.09.2019. I ODLUKA O IZBORU UPRAVNOG ODBORA

Pogledajte zapisnik sa Skupštine održane 04.09.2019. godine i odluku o izboru Upravnog odbora Šahovskog saveza Beograda.

Zapisnik sa Skupštine od 04.09.2019.       Odluka o izboru Upranog odbora ŠSB