На првој седници Управног одбора Шаховског савеза Београда донет је низ значајних одлука. Именовани су председници комисија,разрешени су чланови радних тела у ШСС, одлука о разрешењу представника савеза у ШСС, одлука о разрешењу Извршног директора савеза – госпође Марије Лукић и друге одлуке које может видети у прилогу.

Одлука о избору председника комисија ШСБ:     Одлука о разрешењу чланова радних тела у ШСС:   Одлука о разрешењу   представника савеза у Управном одбору ШСС:    Одлука о разрешењу представника савеза у скупштини ШСС:   Одлука о разрешењу Извршног директора:     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 1     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 2     Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 3   Записник са прве седнице УО ШСБ од 07.09.2019. стр. 4