Контакт

Дирекција савеза

Кабинет директора и административне просторије

Делиградска 27/III, 11000 Београд, Република Србија

Тел: +381 11 3619 286 Тел / Факс: +381 11 26 56 846

Е-пошта: office@beochess.rs

Контактирајте Нас

Шаховски савез Београда - подаци

ПИБ: 100268720
Матични број: 07055641
Жиро рачун:
330-0000004022749-97
CREDIT AGRICOLE BANKA

Референце