РЕДОВНА СКУПШТИНА ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

На основу члана 26. став 2 и члана 29. став 3 Статута Шаховског савеза Београда сазивам Редовну Скупштину Шаховског савеза Београда.

Скупштина ће се одржати 05. фебруара 2023. године, недеља, у 17.00 часова, на адреси Делиградска 27/III.

Дневни ред Скупштине дат је у прилогу.

 

Председник Скупштине
Шаховског Савеза Београда
др Даворин Миклуц, дипл. инж.

 

Биографије кандидата за чланове Надзорног одбора.