Управни одбор ШСБ, на 1, седници одржаној 20. марта, донео је одлуку да позове шаховске клубове са територије Београда да предложе своје истакнуте чланове за састав радних тела.

Према члану 48. Статута ШС Београда, стална радна тела Управног одбора су:

1) комисија за организациона и нормативна питања;

2) стручни савет;

3) комисија за кадетски и омладински шах;

4) комисија за школски шах;

5) такмичарска комисија;

6) судијска комисија;

7) регистрациона комисија;

8) комисија за међународну сарадњу;

9) комисија за издавачку делатност;

10) комисија за маркетинг;

11) дисциплинска комисија;

Живот и догађаји у оквиру Шаховског савеза Београда, више пута су нас уверили да квалитет рада ШСБ у великој мери зависи од квалитета рада комисија, односно радних тела.

Због тога Управни одбор ШСБ љубазно моли клубове да предложе своје истакнуте личности за став неког од радних тела. Бићемо вам захвални, уколико то учините путем и-мејл адресе: beochess011@yahoo.com, најкасније до понедељка, 16. априла.

Унапред захваљујемо на интересу да рад Шаховског савеза Београда буде што квалитетнији.