VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA ŠSB

KUP BEOGRADA 2019
april 26, 2019
POBEDNICI KUPA BEOGRADA – ŠK TADIĆ
maj 18, 2019

VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA ŠSB

 

Na osnovu nadležnosti i obaveze iz člana 28, stav 1, i stav 2, Statuta ŠSB zakazujem Vanrednu izbornu sednicu Skupštine za nedelju, 26. maj 2019. u Deligradskoj 27/III sprat, sa početkom u 17:00 časova. U skladu sa članom 31, stav 1, Statuta ŠSB predlažem sledeći

Dnevni red

 1. Izbor radnih tela:
  • Verifikacione komisije
  • Zapisničara
  • Overivača zapisnika
  • Radnog predsedništva
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 3. Izbor članova Upravnog odbora
 4. Razno

PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA:

1. Žalba ŠK Čukarički na odluku Upravnog odbora o vraćanju ŠK Ćirilo i Metodije u Premijer ligu Beograda 2018.

2. Predlog ŠK Vidikovac da se dopuni dnevni red sa tačkom Izbor zastupnika Šahovskog saveza Beograda.

3. Predsednik Šahovskog saveza Beograda Miloš Stokić predlaže da se dnevni red dopuni sa sledeće dve tačke: Izveštaj Nadzornog odbora o kontroli materijalno finansijskog poslovanja saveza u 2019. godini i Informacija i razmatranje trenutne finansijske situacije u ŠSB.

4. Predlog Sportskog privrednog društva „VF Chess Team“ za izmenu predloženog dnevnog reda i predlažu sledeći dnevni red:

( 1) Izbor radnih tela (verifikaciona komisija, zapisničar, overivači zapisnika, radno predsedništvo)

 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

 3) Rasprava i odluka o neophodnosti ponavljanja izbornog procesa u najkraćem mogućem roku

4) Razno).

                                                                        Šahovski savez Beograda

                                                                           Darko Božić, predsednik Skupštine

POGLEDAJTE ODLUKU: >>>    POGLEDATI ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE OD 31.03.2019: >>>
POGLEDATI STATUT ŠSB: >>>      POGLEDATI POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE:>>>    PUNOMOĆJE ZA SKUPŠTINU:>>>