На основу надлежности и обавезе из члана 28, став 1, и став 2, Статута ШСБ заказујем Ванредну изборну седницу Скупштине за четвртак, 04. јула 2019. године у свечаној сали угоститељског комплекса “Ser Giles” у оквиру Спортско-рекреативног центра Бањица, ул. Црнотравска 4б са почетком у 17:00 часова. У складу са чланом 31, став 1, Статута ШСБ предлажем следећи

                                                                                                                          Дневни ред
1. Избор радних тела:
 Верификационе комисије
 Записничара
 Оверивача записника
 Радног председништва
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине одржане 26.05.2019.
3. Избор чланова Управног одбора
4. Разно
                                                                                                                             Шаховски савез Београда

                                                                                                                   Дарко Божић, председник Скупштине

ПОГЛЕДАТИ РАСПИС ЗА СКУПШТИНУ 04.07.2019.           ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ ОД 26.05.2019.      ПУНОМОЋЈЕ

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА ШК ВРАЧАР И SPD VF Chess team           КЛУБОВИ ЧЛАНОВИ ШСБ 03.07.2019.  

ИНФОРМАЦИЈА О ЧЛАНСТВУ У САВЕЗУ        ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 17.05.2019.